برنامه های هیات در دهه اخر ماه صفر

 مراسم عزاداری شبهای آخر ماه صفر
 
 
🔺 سخنران : حجه الاسلام محسنی
 
🔻 با نوای : حاج حميدرضا رمضانپور
 
 
🔹 از جمعه ( ۳ آبان ) بمدت ۴ شب از ساعت ۸شب
 
🔸 بانی : آقایان حاج سید داود کاظمی و سید محمد ابراهيمی