بارگذاری کلیپ های دیدنی ایستگاه جاسب در بخش فیلم سایت

بارگذاری کلیپ های دیدنی ایستگاه جاسب در بخش فیلم سایت

کلیپ بسیار دیدنی ایستگاه جاسب از تولیدات واحد فرهنگی موسسه محبین ولی عصر غح بود که با استقبال بسیار زیاد مخاطبان روبرو شد

این کلید با نگاهی طنز به مساپل و مشکلات ناشی از ورود گردشگران به روستای جاسب می پردارد و الزامات ان را بر می شمرد

برای مشاهده این کلیپ به بخش فیلم سایت مراجعه فرمایید