آغاز مراسم هفتگی هیات در نیمه دوم سال

آغاز مراسم هفتگی هیات در نیمه دوم سال

با پایان یافتن مراسمات مخصوص دهه اول و دوم محرم سال 1396 جلسات هفتگی هیات همانند سال های گذشته آغاز شد. هیات محبین ولی عصر هر جمعه ساعت 8 شب در حسینیه محبین ولی عصر عج آغاز می شود.