حال و هوای روستای هرازجان در محرم سال ۱۳۹۶

حال و هوای روستای هرازجان در محرم سال ۱۳۹۶

 

تصاویری از حال و هوای روستای هرازجان در محرم سال ۱۳۹۶