شهید سید مجتبی حاجی محمدی

شهید سید مجتبی حاجی محمدی

 

شهید سید مجتبی حاجی محمدی در 13 آبان ماه 1340 در تهران چشم به جهان گشود. وی که فرزند چهارم خانواده بود پس از اخذ دیپلم، چند ماه به عنوان بسیجی عازم جبهه در منطقه عملیاتی اهواز شد و پس از دو ماه دوباره به تهران بازگشت تا خدمت مقدس سربازی را به جای آورد و دوره آموزشی خود را در شیراز سپری کرد و مابقی خدمت سربازی خود را در اهواز به انجام رسانید.

در اثنای خدمت سربازی در عملیات های مختلف شرکت نمود و بعد از اتمام مدت سربازی خود به تهران آمد و به استخدام پلیس قضایی درآمد و مشغول کار گردید. با موافقت پلیس قضایی به عنوان بسیجی مجددا عازم جبهه گردید و در آخرین اعزام خود در منطقه فاو و در طی عملیات والفجر 8 در تاریخ 1364/12/1 سنگر آنها مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت و به همراه چند نفر از همرزمانش شهید شد