شهید سید قاسم صادقی

شهید سید قاسم صادقی

 

شهید سید قاسم صادقی در دهمین روز از آبان 1348 در تهران به دنیا آمد. او برادر کوچکتر شهید سید احمد صادقی می باشد که از کلاس سوم راهنمایی همچون برادرش شوق رفتن به جبهه و جهاد در را خدا را داشت و همواره نزدیکان وی را نصیحت می کردند و به او می گفتند که سنگر شما درس و مدرسه است.

او با تمام شوقی که داشت تا کلاس دوم دبیرستان صبر کرد و سپس به جبهه رفت و پس از گذراندن 3 ماه در کردستان به تهران بازگشت و تحصیلش را در آن سال به پایان رسانید. او که دوباره قصد جبهه رفتن را داشت با اصرارهای شدید مادرش مبنی بر نرفتن او مواجه شد. در آن سال که پدر و مادرش عازم مکه بودند از وی خواستند تا در خانه بماند و از خانه و دیگر بچه ها مواظبت کند. او نیز پذیرفت و پس از بازگشت پدر و مادرش از سفر حج، اجازه به جبهه رفتن را از آنها گرفت و پس از گذشتن 3 ماه از اعزامش در عملیات والفجر و در منطقه فاو به دیار محبوبش شتافت.

فرازی از وصیتنامه شهید سید قاسم صادقی خطاب به مادرش:

تمام ما باید برویم و شما باید خوشحال باشید و تنها برای رزمنده ها دعا کنید نه اینکه گریه کنیدشما بایستی توکل بر خدا کنید و با دعا، پیروزی رزمندگان را از خدا بخواهید و مواظب باشید که شیطان وسوسه تان نکند و از خود ناراحتی نشان بدهید. شما باید صبر داشته باشید و از خدا کمک بخواهید.