صندوق قرض الحسنه محبین ولی عصر عج

 

گرچه صندوق قرض‌الحسنه محبین ولی‌عصر جداگانه و تحت شماره 13588 نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و دارای اساسنامه و آیین‌نامه داخلی خاص خود می‌باشد، ولی از آنجا که اکثر افراد هیات موسس و هیات مدیره آن با موسسه محبین ولی‌عصر مشترک می‌باشند، لذا جهت سهولت و تسریع انجام امور در زیرمجموعه موسسه قرار گرفته است. خلاصه ای از وظایف صندوق بدین شرح است:

الف) حساب‌ پس‌انداز؛

  1. افتتاح حساب پس‌انداز برای اشخاصی که به سن قانونی رسیده باشند.
  2. دریافت و پرداخت پس‌انداز
  3. مکانیزه کردن حساب‌ها و سیستم حسابداری صندوق

ب) حساب جاری حواله؛

افتتاح حساب جاری حواله برای اشخاص با معرفی ضامن و با تایید اعضای هیات مدیره، سهولت و تسریع انجام امور برای صاحب حساب و مزایای دیگر.

ج) حساب باقیات و صالحات؛

افتتاح حساب‌های باقیات و صالحات (ذخیره آخرت) به گونه‌ای است که صاحب حساب فقط در زمان حیات خود حق برداشت از آن را دارد و در صورت فوت وی بعنوان ذخیره ماندگار نزد صندوق مانده و وام داده خواهد شد و از ثواب و بهره معنوی آن صاحب حساب بهره‌مند خواهد شد.

د) وام قرض‌الحسنه؛

از مهم‌ترین اهداف تاسیس صندوق پرداخت وام و گره‌گشایی از کار متقاضیان است.

  1. اولویت و محوریت وام‌ها به اعضای هیات محبین ولی عصر و همشهری‌ها
  2. داشتن ضامن معتبر و تایید یکی از اعضای هیات امناء یا هیات مدیره
  3. پرداخت وام ویژه زیارتی با افتتاح حساب پس‌انداز
  4. پرداخت وام ویژه ازدواج با سند ازدواج و وام ویژه از طریق سپرده‌گذاری
  5. پرداخت وام به خانواده‌های تحت پوشش خیریه امام حسن عسکری (ع)