سخن آغازین

سخن آغازین

الهی به امید تو
 

بسم الله الرحمن الرحیم

با استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر و بمناسبت عید فرخنده غدیر

آغاز کار سایت رسمی موسسه محبین ولی عصر (عج) اعلام می گردد.

سایت درحال تکمیل است...